Klätterväxter på annat vis!

IMG_8628

Marktäckare är A och O för att minska ogräsrensandet. En bar jord är lika med  inbjudningskort för ogräs. Vill man få en tät grönska fort så passar klätterväxter utmärkt, speciellt kaprifol.IMG_8626

Just kaprifol planterar jag aldrig numera som klättrare utan enkom som marktäckare. Detta för att den har en förmåga att bli kal nedtill och ett ”skatbo” upptill. Får den istället täcka jorden rotar den sig och behåller sin grönska utan kala partier. Man kanske inte ska placera den där man ofta går då den då lätt blir en snubbeltråd.

Kommentera