HITTA TILL ÖVERJÄRVA GÅRD

Karta-sommaren-2014

Ny tillfällig väg till Överjärva på grund av avstängning av Kolonnvägen.Kolonnvägen är avstängd från Ulriksdals station och norrut. Avstängningen beror på den fortsatta utbyggnaden av Ulriksdal. Följ orange skyltning i området för alternativ väg till Överjärva gård.Hänvisningskyltar för alternativ väg ska finnas uppsatta längs hela sträckan.

Ny parkering vid Gunnarbovägen. Om du kommer från Bagartorp: parkeringen är strax innan tunneln under järnvägen. Det går även att komma in från väster. Man kan då köra in vid Brotorp eller vid Järvastaden, mot Järva Skjutbaneväg. Vid Gunnarbovägen, finns en röd trävilla, Jaktvillan. Bakom den finns en parkering stor som en flygplats. Det är före detta stenkrossen.

Med bil: Infart sker från Enköpingsvägen (tidigare E18) till Bagartorpsringen. Sedan går sträckningen längs med västra sidan av Ulriksdals station mot Gunnabovägen. Följ skyltningen för att ta er genom tunneln under järnvägen. Här ansluter Överjärva Gårdsväg sista delen upp till Överjärva gård.

Gång- & cykelväg: Det finns en alternativ sträckning med början vid Ulriksdals station och även här skyltas sträckan med orange hänvisning. Om du reser med pendeltåg går du västerut genom gångtunneln till Bagartorpsringen (motsatt sida än normalt) för att sedan följa skyltning för alternativ väg.

Det är oklart hur länge Kolonnvägen ska vara avstängd.

Kommentera